top of page
20170508_105858.jpg

SKOLE, POST OG FERGE

Mens Lem- og Rumohr-familiene hadde guvernante eller egen huslærer til ungene sine, gikk de øvrige barna i bygda på skole annenhver dag. Den første skolen stod på Kvednhushaugen, i nærheten av Nyborg. I 1961-62 ble det bygget nytt skolehus like ved bruket Stølen på platået. De fleste hadde tung skolevei. Kanskje spesielt de som bodde ved Buene, som hadde en times skolevei til fots oppover Buadalen. Andre, som de på Indre Frønningen og Vetlefrønningen hadde sjøvei og måtte bo hjemmefra, feks. på Stølen. Skolehuset var eid av Lærdal kommune frem til 2017 da Vilhelm Rumohr overtok bygget.

I 1858 startet Fylkesbaatane den første ruten sin i Sogn. Etter påtrykk fra godseieren stoppet rutebåten på Frønningen på signal. Rutebåten fraktet varer og post til og fra Frønningen. Frem til ca. 1965 holdt post- og telegrafkontoret til i hovedhuset, mens godseieren fungerte som ekspeditør og poståpner. Etter dette ble kontoret flyttet ned til kaien. Postkontoret ble lagt ned i 2003, men Frønningen har fortsatt sitt postnummer 6855. I 1973 ble det bygget fergekai ved tømmerkaien, ca.700 meter øst for Storehuset. 

I sommerhalvåret er det flere daglige fergeavganger, mens i vinterhalvåret er det vanligvis kun tre ukentlige avganger, som også har med post. 

bottom of page