top of page
CRW_1901.jpg

GODSET

Deler av Frønningen var eid av Lem-slekten allerede ca 1600. Fra 1650 overtok de hele eiendommen Frønningen. Opp gjennom århundrene bygde de og drev opptil seks vanndrevne oppgangssager, og drev stort med salg av trelast til bla. Bergen. Her bodde også Lem-slekten. I 1740 flyttet Hans Lem til Frønningen og satte opp et stort hovedhus.

 

Etter flere generasjoner med fastboende eiere, døde siste godseier Hans Lem barnløs i 1869. Hans søster var gift med godseier Jan Rumohr på Rikheim i Lærdal, og Jan overtok derfor driften av Frønningen. Det ble således hans sønn, Bjarnhard Rumohr som overtok Frønningen etter Jans død i 1890. Etter at de gamle oppgangssagene ble utdatert, bygde Rumohr i 1885 et stort sagbruk med tilhørende tømmerrenne og tilkomstvei.  

 

I 1900 satte Bjarnhard opp et nytt hovedhus etter at det gamle ble solgt og flyttet til Voll i Lærdal. Det nye hovedhuset ble bygget i en blanding av jugendstil og nyklassisisme, og er kjent som Storehuset. Nåværende eier er Bjarnhards oldebarn, Vilhelm Rumohr, som også bor i huset.

bottom of page