top of page
76765535_2546696512279596_31487069807265

SKOGEN OG SAGBRUKENE

Tradisjonelt kjenner vi ikke til at det ble drevet skogbruk på Frønningen før svartedauden. Funnet av 2 økser fra vikingtiden kan likevel tyde på at skogen har hatt en viktig rolle i eldre historie. Det er kjent at tømmer/plank ble eksportert fra Sogn til bla. Island i vikingtiden. Ikke før på slutten 1500-tallet finnes det skriftlige kilder som forteller om skogs- og sagbruksvirksomhet på Frønningen. Det ble bygget flere oppgangssager i bygda, på det meste var det seks stykker.

 

Av disse finnes det nå stort sett bare igjen en dam og noen murer, samt litt forskjellig utstyr. Gamle Sagi, som ble bygget i 1885, var basert på rammesag. Denne sagen står fremdeles i dag. Den store tømmerrennen som førte tømmeret frå Flata og ned til fjorden er ikke lenger intakt, men rester etter den er ennå synlige. 

 

Den intensive drifta igjennom mange århundre førte til at det nå er relativt lite hogstmoden skog igjen. Men skogen vokser godt på Frønningen, slik at det om noen år atter vil være store mengder sagtømmer å finne.

bottom of page